Marine & Offshore

Maatwerk en veiligheid 

Textiel voor de scheepvaart moet aan uiteenlopende eisen en behoeften voldoen. Dintex Textiel belevert alle markten van luxe cruise- tot robuuste offshore-schepen. Voor de plezier- en recreatievaart is er binnen het assortiment bed- en badlinnen voldoende keuze in stijl en comfort. Dintex textiel levert bovendien maatwerk waar dat gewenst is en heeft in het textielassortiment ook producten en benodigdheden voor de horeca, wellness en kooklocaties aan boord.  

IMO/MED certificering 

In de offshore- en de maritieme sector is veiligheid niet voor niets een veelgebruikte term: gevaren en risico's dienen zo klein mogelijk te zijn. Dintex biedt een groeiend assortiment textiel dat IMO/MED-gecertificeerd is. De IMO-certificering (International Maritime Organization) is gebaseerd op richtlijnen van de Verenigde Naties inzake uitrusting van schepen, bedoeld als een juridisch instrument om veiligheidseisen aan boord van schepen en platforms te harmoniseren. Artikelen als dekbedden, kussens, overtrekken en lakens moeten voldoen aan de strengste criteria, waaronder het gebruik van vlamvertragend materiaal. Heeft u vragen over ons brandveilig textiel en/of de IMO/MED-certificering of wilt u vrijblijvend advies? Neem dan contact met ons op, we zijn u graag van dienst.
 

Producten 1-12 van 150

Pagina
per pagina
Van hoog naar laag sorteren

Producten 1-12 van 150

Pagina
per pagina
Van hoog naar laag sorteren

Marine en Offshore brandveilig textiel 

Internationale verdragen vereisen een hoge mate van brandveiligheid aan boord van schepen in de Maritieme en Offshore sector. Brandveilig bedtextiel van Dintex is IMO/MED Wheelmark gecertificeerd, waarover hieronder meer uitleg. Dit certificaat staat garant voor de hoge mate van vlamvertraging van het materiaal (FTP code) en de betrouwbaarheid van het productieproces ervan. De verkrijging van het certificaat op brandveilig textiel ligt bij de producent.  

Internationale verdragen voor brandveilig textiel

Een reeks verdragen maakt dat toepassing van IMO/MED Wheelmark gecertificeerd textiel voor bepaalde categorieën schepen binnen de marine en offshore is verplicht. De geschiedenis hiervan begint bij de oprichting van SOLAS.
SOLAS staat voor International Convention for the Safety of Life at Sea (beveiliging van mensen levens op zee). Dit internationale verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee kwam in 1914 tot stand na de ramp met de Titanic in 1912.
SOLAS beschrijft aan welke eisen zeegaande schepen moeten voldoen op het gebied constructie, uitrusting en bemanning. Scheepsrampen leiden steevast tot aanscherping van de eisen. Vrijwel elk jaar zijn er aanpassingen. Het toezicht op naleving van SOLAS ligt bij de vlaggenstaat.
SOLAS valt sinds 1954 onder de IMO, de Internationale Maritime Organisatie.  Deze organisatie is in 1948 opgericht door de deelnemende lidstaten van de Verenigde Naties en is op haar beurt gespecialiseerd in veiligheid op zee, IMO is op dit moment het belangrijkste internationale verdrag en richt zich behalve op veiligheid ook op zekerheid van verscheping en het voorkomen van zeevervuiling, De toevoeging MED betekent Marine Equipment Directive. De hieraan gestelde eisen zijn terug te vinden in lijsten, waarbij voor brandveilig textiel (bedlinnen) A.1/3.21 relevant is. In de A lijst zijn verder terug te vinden gordijnen en draperieën en stofferingen (A.1/3.19 en A.1/3.20). Ook hiervoor is het Wheelmark certificaat op gebied van brandveiligheid noodzaak.   
IMO/MED Wheelmark gecertificeerd bedtextiel is derhalve verplicht voor zeeschepen die onder SOLAS vallen. Dit zijn koopvaardijschepen (boven 300 gt) en zeegaande passagiersschepen voor commerciële doeleinden. Onder koopvaardij vallen vrachtschepen, passagiersschepen, baggerschepen, pontons en mobiele offshore-boorinstallaties enz. Een zeegaand passagiersschip met een lengte van meer dan 12 meter heeft de benaming CCV (Commercial Cruising Vessel) en hiervoor gelden de zelfde eisen. Overigens bestaat voor offshore ook de Modu-code (Mobile Offshore Drilling Units) waarin aan brandveiligheid vergelijkbare eisen worden gesteld .

Er zijn in Europa circa 30 instanties die op schepen inspecties uitvoeren. In Nederland houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport (Ministerie Verkeer en Waterstaat) toezicht op naleving van de regels. Er zijn meerdere door ILT erkende klassenbureaus en keuringsinstanties die de inspecties uitvoeren. Een bekend feit is dat eisen voortdurend worden aangescherpt en dat overheidsinstanties er in toenemende mate op toe zien dat inspecterende partijen hun werk doen en dat overtreding van de regels onder meer die met betrekking op brandveilig textiel wordt aangepakt.