IMO/ MED gecertificeerd textiel

                    Marine en Offshore Textiel van Dintex       

Textielgroothandel Dintex levert IMO/MED Wheelmark gecertificeerde bedtextielen voor Marine en Offshore doeleinden. Nu is ook het volledige bedlinnenpakket leverbaar met IMO/MED certificering.

Het IMO/Med Wheelmark certificaat op ondermeer bedlinnen staat garant voor de hoge mate van brandvertraging van het materiaal (FTP code) en de betrouwbaarheid van het productieproces ervan en is bij wet- en regelgeving verplicht. De verkrijging van het certificaat ligt bij de producent.  Er zijn in Europa circa 30 keurende instanties.

Producten 1-12 van 14

Pagina
per pagina
Van hoog naar laag sorteren

Producten 1-12 van 14

Pagina
per pagina
Van hoog naar laag sorteren
Een reeks verdragen maakt dat toepassing van IMO/MED Wheelmark gecertificeerd bedlinnen voor bepaalde categorieën schepen is verplicht. De geschiedenis hiervan begint bij de oprichting van SOLAS. SOLAS staat voor International Convention for the Safety of Life at Sea (beveiliging van mensen levens op zee). Dit internationale verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee kwam in 1914 tot stand na de ramp met de Titanic in 1912. SOLAS beschrijft aan welke eisen zeegaande schepen moeten voldoen op het gebied constructie, uitrusting, en bemanning. Scheepsrampen leiden steevast tot aanscherping van de eisen. Vrijwel elk jaar zijn er aanpassingen. Het toezicht op naleving van SOLAS ligt bij de vlaggenstaat, hoewel dit steeds meer wordt uitbesteed aan classificatiebureaus.

SOLAS valt sinds 1954 onder de IMO, de Internationale Maritime Organisatie. Deze organisatie is in 1948 opgericht door de deelnemende lidstaten van de Verenigde Naties en is op haar beurt gespecialiseerd in veiligheid op zee, Sinds 1954 valt SOLAS onder de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

IMO is op dit moment het belangrijkste internationale verdrag en richt zich behalve op veiligheid ook op zekerheid van verscheping en het voorkomen van zeevervuiling, De toevoeging MED betekent Marine Equipment Directive. De aan marine equipment gestelde eisen zijn terug te vinden in lijsten, waarbij voor bedlinnen A.1/3.21 relevant is. In de A lijst zijn verder terug te vinden gordijnen en draperieën en stofferingen (A.1/3.19 en A.1/3.20). Ook hiervoor is het Wheelmark certificaat noodzaak.

IMO/MED Wheelmark gecertificeerd bedtextiel is derhalve verplicht voor zeeschepen die onder SOLAS (Safety of Live at Sea) vallen. Dit zijn koopvaardijschepen (boven 300 gt) en zeegaande passagiersschepen voor commerciële doeleinden. Onder koopvaardij vallen vrachtschepen, passagiersschepen, baggerschepen, pontons en mobiele offshore-boorinstallaties enz. Een zeegaand passagiersschip met een lengte van meer dan 12 meter heeft de benaming CCV (Commercial Cruising Vessel) en hier voor gelden de zelfde eisen. Overigens bestaat voor offshore ook de Modu-code (Mobile Offshore Drilling Units) waarin aan brandveiligheid vergelijkbare eisen worden gesteld .

In Nederland houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport (Ministerie Verkeer en Waterstaat) toezicht op naleving van de regels. Er zijn meerdere door ILT erkende klassenbureaus en keuringsinstanties die de inspecties uitvoeren. Een bekend feit is dat eisen voortdurend worden aangescherpt en dat overheidsinstanties er in toenemende mate op toe zien dat inspecterende partijen hun werk doen en dat overtreding van de regels wordt aangepakt.

Voor binnenvaart en binnenlandse cruiseschepen, alsmede marineschepen zijn volgens een woordvoerder van ILT de normen voor vlam- en brandvertraging van bedlinnen en andere textielgroepen vergelijkbaar. Deze zijn dan beschreven in coderingen die voor die doelgroepen gelden. Het IMO/MED Wheelmark certificaat volstaat altijd.

Met gecertificeerd bedtextiel voor marine en offshore van Dintex speelt u in op de vereiste brandveiligheid en voldoet u aan de meest recente wet- en regelgeving op dit gebied. Maak in onze catalogus uw keuze uit het ruime sortiment vlamvertragende kussenslopen, bedlakens, dekbedovertrekken satijnstreep, hoeslakens, dekens, kussens en dekbedden.