Gebruiksvoorschriften en toelichting Separeertextiel

 

  • Vóór ingebruikname van nieuw separeertextiel dient u het product minimaal één keer te wassen volgens bijgevoegd wasvoorschrift.
  • Separeertextiel wordt ook wel anti-scheurmateriaal genoemd, dit betekent echter niet dat deze producten niet gescheurd kunnen worden. Het materiaal is wel moeilijker te scheuren dan andere standaard textielproducten. O.a. confectiewijze, scheur- en treksterkte en de manier van reinigen bepalen de kracht/moeite die gedaan moet worden om stof te beschadigen.
  • De afnemer van separeertextiel bepaalt waar-, óf-, welk- en hoe separeertextiel wordt ingezet. Wij adviseren u dat in een protocol vast te leggen. Bij de kwaliteit- en productkeuze dient u rekening te houden met de (psychische) toestand van de betreffende patiënt. Is betrokkene zo onrustig of als er sprake is van een acute noodsituatie, waarbij u het risico tot vernielen van het gebruikelijke textiel hoger dan normaal schat, neem dan een zwaardere kwaliteit en/of verstrek slechts het hoogst noodzakelijke. Vervang bijvoorbeeld een kussen en laken door een extra (gevouwen) deken welke eventueel als “kussen” kan dienen. Controleer steeds op contrabande.
  • Telkens vóórdat het product wordt ingezet dient u te controleren of de kwaliteit nog voldoende is. Zowel vóór- als tijdens de inzet van separeertextiel vooral letten op (mechanische) beschadigingen aan de stof, zomen of stiksels. Let ook op sporen van peuter- of bijtgedrag. Keur het artikel dan af en verwijder het direct van de afdeling. Veelvuldig gebruik en wassen veroorzaakt slijtage. Als u twijfelt aan de staat van het aanwezige materiaal kan Dintex uw separeertextiel controleren. (Bel voor een afspraak 0227-594694 of mail naar Ron@dintex.nl ). Vergeet niet alle voorwerpen, waarmee de stof beschadigd kan worden(contrabande), buiten bereik van separeerruimte en patiënt te houden.
  • De mate van toezicht op patiënten, die separeertextiel gebruiken, dient u zelf te bepalen, maar mag nooit achterwege blijven. Ervaringen met onze producten vragen wij u aan ons door te geven.
  • Dintex heeft 3 verschillende productlijnen met specifieke kenmerken aangaande de scheurweerstand en/of vlamwerendheid. U kunt op onze site www.dintex.nl (tabblad separeertextiel) e.e.a. nazien. Indien u bezoek en/of aanvullende informatie wilt ontvangen horen wij dat graag van u (0227-594694).
  • Dintex is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het gebruik, of de gevolgen van het gebruik van separeertextiel en in het bijzonder voor de gevolgen van onjuist of onterecht gebruik van het separeertextiel.

 

 

dintex textielgroothandel

postbus  4

1777  ZG  HIPPOLYTUSHOEF

tel.0227-594694 / fax 0227-594699

internet  www.dintex.nl 

e.mail   sales@dintex.nl                                                                                          versie 03/2012

Gebruikersvoorschrift Separeertextiel