Besluit UPV Textiel

Door het Besluit UPV Textiel zijn producenten en importeurs sinds 1 juli 2023 verantwoordelijk voor de afdankfase van de door hen in de handel gebrachte textielproducten.

De overheid wil daarmee bedrijven stimuleren om een stijgend percentage textiel afval voor hergebruik en recycling in te zetten en als nieuwe grondstof beschikbaar te krijgen.

UPV is een bouwsteen voor het samenwerken aan het stimuleren van de circulaire textielketen in het kader van de circulaire economie in 2050 (NL & EU overheids beleid).

 

Dit is een individuele wettelijke verplichting en dit betekent dat de producent of importeur ieder kalenderjaar moet aantonen dat de doelstellingen zijn gerealiseerd.

In dit kader moet de producent importeur voldoen aan de onderstaande basiseisen.

 

Basiseisen UPV

Dintex zal u informeren op offertes, opdrachtbevestigingen en facturen op welke artikelen wij de UPV afdragen en wat het gewicht per stuk is.

Hiermee kunt u, indien u onze producten doorverkoopt, aantonen dat de UPV op die producten is afgedragen. Met deze service bespaart U tijd en geld ten opzichte van zelf importeren uit het buitenland.

 

Het tarief voor de UPV textielbeheerbijdrage is voor 2024 voorlopig vastgesteld op € 0,10 per kilo. Dintex neemt deze last vooralsnog voor eigen rekening.

 

Als voor 2025 de lasten zoals het er nu uitziet gaan stijgen naar € 0,20 of meer zullen we dit besluit heroverwegen.

 

Meer informatie over het Besluit UPV textiel, welke algemeen verbindend is verklaard, vind u op https://www.stichtingupvtextiel.nl