MVO verklaring

Dintex

 

Eigen verklaring Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.

Als MKB onderneming richt je je bij het vorm geven aan duurzaamheid in eerste instantie sterk op de interne organisatie (milieu en medewerkers).
Energieverbruik, beheer afvalstromen, CO² neutraal vervoer en hergebruik van (verpakkings)materialen en arbeidsomstandigheden. Als internationaal werkend bedrijf is vervolgens een risicoanalyse van de internationale handelsrelaties een logische vervolgstap. Bij het analyseren van de risico’s wordt er gekeken naar de volgende onderwerpen:

  • Effecten op de lokale gemeenschap
  • Salaris en beloning
  • Veiligheid en gezondheid op de werkvloer
  • Water (gebruik en beschikbaarheid)
  • Bodem- en (grond)watervervuiling
  • MVO keurmerken
  • Keteninitiatieven

Uitgangspunten kiezen we op basis van OESO-richtlijnen en deze worden door Dintex ingehuurde (lokale) krachten ter plaatse getoetst.

Waar dit niet mogelijk is wordt de voorkeur gegeven aan keurmerken als:

  • Fear Wear Foundation
  • Oeko-Tex

Als lid van de MODINT organisatie ondersteunen we MVO vanuit de kracht van de gehele Nederlandse Textielbranche.

Dintex textielgroothandel Molenveld 10 1777 HP Hippolytushoef

G.H. Wilms dga

                                                                                              Versie: 2015